Velg tidsperiode
Kald krig og NATO-anlegg

Etter 2. verdenskrig har det vært både militært beredskapslager og radarlyttestasjon  i området som i dag er Sandvigen Fort.
Nedenfor Fortet ligger en dypvannsbrygge som ble anlagt på 1960-tallet, og som på folkemunne kalles “NATO-brygga”.
Brygga er anlagt i tilknytning til drivstoffdepotet som ligger i fjellet under Fortet. Deler av radaren er fortsatt militært område,
og kan sees som det innegjerede området rett ved siden av Hisøy ILs klubblokale inne på området.

De siste mannskapene fra Kystartilleriet forlot Sandviga i 2004. Sjøheimevernet hadde sin base her frem til 2005. Siden da har området vært overgitt til Arendal kommune, og i dag huser området idrettslag, Hisøy Historielag og andre ideelle organisasjoner og foreninger. Dermed er nærmere 300 års historie med befestning og vakt over innløpet til Arendal avsluttet, men det siste kapittel i dette flotte områdets historie er enda ikke skrevet..