Velg tidsperiode
1. Verdenskrig og nøytralitetsvern

Første verdenskrig bryter ut i 1914. Norge forholder seg nøytralt og har fokus på nøytralitetsvern og å være en uavhengig nasjon. Nøytralitetsvakter ble opprettet langs kysten med formål å speide etter eventuell fiendlig aktivitet. Norge samarbeidet med begge sider og mange skipsredere og handelsfolk gjorde gode penger på handel i denne tiden frem til 1918. Vi må anta at Sandvigen i perioden 1914 – 1918 først og fremst tjente som utsiktspunkt for nøytralitetsvakta.

Fra 1918 og frem til 1939 er det nød og trange tider i etterdønningene av verdenskrigen. Fra 1935 endrer Tyskland radikalt sin politiske agenda. De har en mer aggresiv holdning utad og i sin politiske retorikk. Det bygger mot ufred nok en gang. Norges politiske holdning er som i 1914 – 18 – å satse på sin nøytralitetspolitikk.

I 1939 er det Marinens som har ansvar for nøytralitetsvakten, bl a med torpedobåten ”Jo” som ligger i Kolbjørnsvik da krigen bryter ut. Denne nøytralitetsvakten rekrutterte ofte vanlige sjømenn uten militæropplæring, men skipssjefen var marineløytnant. Kanskje noen sjøfolk ble rekruttert fra Hisøy? Det var sannsynligvis også andre torpedobåter innom denne basen ”Jo” nevnes alltid i forbindelse med 9. april og krig, men dens oppgave var et ledd i det forutgående nøytralitetsvernet, som vel ble etablert høsten 1939. Det var i 1939 også et marine-sjøfly med base på Endresens pensjonat, på Tromøy, et ledd i samme nøytralitetsvakt.

1940 skulle komme og tidene skulle bli ganske så annerledels.