Velg tidsperiode
Norsk stat og nasjonalfølelse

Eidsvold 1814. Norge får sin grunnlov og løsriver seg etter dette fra Danmark. Så inngås union med Sverige som skal vare frem til vi får vår selvstendighet i 1905.

Mye skjer i dette tidsrommet. Nasjonalromantikken og bevisstheten om Norge og nordmenn blomstrer. Kong Carl Johan, Oscar I og Oscar II er konger over Norge og Sverige. Norske fremtstående diktere og kunstnere reiser mye til Danmark, England, Tyskland og Frankrike og tar med seg tanker og ideer om “nasjonalstaten” hjem til Kristiania (Oslo). De store nasjonene ute i Europa posisjonerer seg og bygger seg opp etter Napoleonskrigene. USA er det forgjettede landet og mange nordmenn reiser vestover med håp om å kunne skape seg en fremtid “over there”.

Hva gjelder Sandvigen i denne perioden vet vi ikke så mye, men vi må anta at samfunnet her speilet samfunnet i resten av Norge. Sjøen var viktigere enn noen gang og mange lokale skipsredere og kapteiner gjorde gode penger på frakt av gods, selv om overgangen fra seil til damp er på full fart inn i transporten.

I 1905 er det reell fare for konflikt med Sverige. Man forbereder seg på invasjon. I september kommer man til Karlstad-forliket og unionen er dermed både formelt og reelt oppløst. 18 november avholdes folkevalg om Norge skulle være et monarki eller republikk, og 25 november 1905 kommer Prins Carl av Danmark til Kristiania, hvor han tar navnet Haakon den syvende.

Frem mot første verdenskrig bygger Norge sin nasjonalitetsfølelse og -legitimitet i Europa. Mye var på plass, men man stod også overfor mange utfordringer som ny og “ukjent” nasjon med fisk, mineraler og treeksport som noen av sine fremste eksportartikler. Den nye nasjonen bygget også opp sitt forsvar og Marinen ble viktig i denne sammenheng. Under løsrivelsen fra Sverige i 1905 var marinen en viktig sikkerhet for Norges uavhengighet. Den svenske marinen var vesentlig sterkere, men Norges marine var mer innrettet på et kystforsvar, og ville nyttegjøre seg de trange sundene og mange holmene for forsvar av kysten.Panserskipene “Norge”, “Eidsvold”, “Harald Haarfagre” og “Tordenskiold” var viktige brikker i dette forsvaret.

I årene 1911 og 1912 blir det klart at det brygger opp til konflikter i Europa og ekstra bevilgninger settes av til ytterligere forsvarstiltak – først og fremst nye skip til Marinen.