Velg tidsperiode
Generell historie

På grunn av Sandvigens strategiske beliggenhet ved innseilingen til Arendal er det minner etter flere runder med  befestninger på steder omkring. Det er grunn til å anta at Sandvigen har vært bebodd siden tidlig 1600-tall av folk som har livnært seg av havet, losing og handel med forbipasserende skip. Den tidligste beretningen om befestning på Sandvigen skriver seg fra at det er referert til at kanoner ble brukt til å skremme bort en fremmed flåte på vei mot Arendal i 1710. Befestningene har gjennom 300 år flyttet seg fra odden rett nedenfor fyret og opp i heia over “NATO-brygga” – brygga som ligger der som et moment over anlegget slik det ble bygget opp etter 2 verdenskrig. Under 2 verdenskrig var Sandvigen fort en del av nazi-Tysklands “Festung Norwegen” strategi og store summer ble brukt til å anlegge kanon- og mitraljøsestillinger, sperringer observasjonsposter, minefelt og løpegraver. Store deler av dette kan beskues på området i dag.

Frem til 2006 holdt Forsvaret til på fortet, og bygningene har siden da stått tomme. I mai 2008 bestemte et enstemmig bystyre at Hisøy IL fikk overta hovedhuset.
En prosjektorganisasjon ble da etablert i Hisøy IL for å ivareta drift og utleie av lokalene, og gjennom stor dugnadsinnsats har Hisøy IL pusset opp det gamle huset fra kjeller til loft.

Idrettslaget ønsker at bruken av Sandvigen Fort skal sikre at området blir tilgjengelig for alle, ikke bare de som har tilknytning til Hisøy. Det foreligger nå ideer om å levendegjøre området, og planer om å tilgjengeliggjøre gamle krigsanlegg og løpegraver.